Skip links

Sveip Venstre!


Dato:
29/11/2017

Kunde: Venstre Hovedorganisasjon
Kampanje: Valget 2017
Kampanjeperiode: Juli–september 2017
Plattform: Storby på tvers – mobil og desktop

Venstre ønsket full pakke: Undersøkelse og annonsetest i forkant av kampanjen, før endelig produksjon av materiell basert på funn i undersøkelsen. Hvilke farger, bilder og budskap treffer faktisk best, og hvilke annonser avgir tydeligst budskap og avsenderidentitet?

Sluttleveransen bestod av totalt 34 annonser: 16 slidere på mobil, og 18 topboard på desktop. Annonsene ble utformet ut i fra hvilken avis/fylke de skulle gå i, med bilde av førstekanditetene til hvert fylke. I tillegg ble det laget et sett med annonser som skulle gå nasjonalt – på tvers av Storbyavisene.

Venstre ble utfordret på å gi mer utdypende informasjon om deres hjertesaker, fremfor å kun kommunisere at de satser på skole og jobb. For hva betyr egentlig det for folk? Vi tok derfor i bruk slider-formatet, hvor vi kan beholde det generelle uttrykket og budskapet i første bilde, men gir samtidig publikum muligheten til å lese mer ved å sveipe til venstre i annonsen. Etter det første bildet følger to bilder med mer informasjon, og avslutter med bilde av Trine Skei Grande og «les mer» knapp.

«Det viktigste for oss var solide bidrag på analyse i forkant, utvikling av ulike annonsemodeller og tydelige råd på endelig utvalg. Her ble det levert. I samarbeid leverte vi en kampanjemodell gjeldene for 19 fylker med lokale stortingskandidater og partileder. Det var viktig for oss å få en enhetlig kampanje som skulle levere resultater på eller over benchmark. Det ble levert, og det er vi svært fornøyd med.»
– Steinar Haugsvær, Kommunikasjonssjef i Venstres Hovedorganisasjon