Skip links

Dato:
04/08/2022

Kunde: Kondomeriet
Hva: Sponsorat Harm & Hegseth Show
Når: Juni 2022

Kondomeriet hadde sponsorat på Harm & Hegseth Show i elleve uker.

Gjennom video-spalter på VGTV i kombinasjon med display-annonsering ønsket Kondomeriet å rette fokus mot et utvalg av deres produkter.

H&H Show tok for seg ulike temaer i episodene. Video-spalter og display-annonsering var knyttet opp mot budskapet i hver enkelt episode.

Vegard og Morten viste hver uke frem et nytt produkt fra Kondomeriet, samtidig som display-formatene viste frem det samme produktet i annonsene.