Skip links

Hestesko med on-scroll


Dato:
08/10/2016

On-scroll innebærer at noe skjer i hesteskoen når brukeren scroller på for eksempel VG.no. En fin effekt som kan brukes til mye! Dessuten vil det som skjer i bannerne oppleves som mindre forstyrrende enn om det samme skulle vært laget som en animasjon.

Test en demo!

Denne hesteskoen (demo) er designet av S & B-N, og Create har bistått med å sette opp animasjon som trigges når brukeren scroller. Først vises packshot av Freia og Hennig Olsens nye is, som snurrer rundt og åpnes, før den går tilbake til packshot. Scroller man opp igjen starter animasjonen på nytt.