Skip links

FHI – Smittestopp


Dato:
07/01/2021

Kunde: FHI: Folkehelseinstituttet
Hva: Illustrasjoner
Når: Desember 2020

Schibsted Partnerstudio publiserte nylig en artikkel om den nye smittesporings-appen Smittestopp til FHI. Til denne saken trengte de noen illustrasjoner som kunne vise avstand og tidsrom i ulike miljøer.

Create bistod med to illustrasjoner; én til kollektiv og én til restaurant/café. Vi brukte fargene til FHI for å knytte tegningene tettere opp mot avsender.