Touch Reveal

I likhet med Storyboard gir Touch Reveal deg muligheten til å benytte bilder i annonsen som er mye større enn selve annonseformatet, og la brukerne navigere seg gjennom hele bildet. Med Touch Reveal kan brukeren navigere i alle retning, i motsetning til Storyboard der bildet kun beveges sidelengs.

Eksempelvis kan du bruke et bilde på 1000x1000px i for eksempel netboard-formatet som kun er 580x400px. Brukeren vil da kun se et utsnitt av bildet om gangen, men har muligheten til å navigere seg rundt for å utforske resten av bildet.

Videoen ovenfor viser et eksempel på Tovch Reveal for Dyreparken. Her bruker vi et bilde på 1181x877px som viser et kart over hele parken. Brukerne kan navigere for å utforske hele kartet, og det er i tillegg lagt på hotspots som brukerne kan trykke på for å lese om de ulike attraksjonene man finner