Hestesko med on-scroll

On-scroll innebærer at noe skjer i hesteskoen når brukeren scroller på siden. En fin effekt som kan brukes til mye. Dessuten vil det som skjer i bannerne oppleves som mindre forstyrrende enn om det samme skulle vært laget som en animasjon. Når brukeren slutter å scrolle, står også elementene i hesteskoen stille, og det gir en fin ro til å lese artikkelen man er inne på.

Her er noen eksempler (spill av filmene):

TV2 – En kveld hos Kloppen

Bama – Babyleaf mix

 

Mer om VG sine annonseformater her.