Animasjon, video og motion graphics

Har du mye på hjertet, ønsker å skape høyere stoppeffekt, eller kanskje fortelle en historie? Med hjelp av animasjon som virkemiddel kan du oppnå alt dette. I motsetning til et stillbilde vil annonsen få bedre stoppeffekt med bruk av animasjon eller video – i tillegg får man muligheten til å fortelle mer på en ryddigere måte, uten at annonsen blir teksttung og dermed ignorert av publikum.

Create tilbyr, i tillegg til HTML-annonser med animasjon, produksjon av enklere animasjonsfilmer/motion graphics som rendres som mp4-fil, og som kan benyttes som in-banner video, preroll eller bumper-ads.

Eksempler på hva vi kan lage

For BlueStep Bank lagde vi animerte illustrasjoner for å gi annonsen mer liv. For å unngå at annonsen blir teksttung, veksler den også mellom ulike tekster med animasjon.

Du har kanskje lest innlegget hvor vi beskriver hvordan fullskjermformatet på mobil fungerer? Å forklare annonse-specs er ikke alltid like enkelt med bare tekst, og nettopp derfor ble det produsert en how to-video som beskriver dette på en mer visuell og forståelig måte.